Cho thuê nhân công thi công dầm bản 12 m

Cho thuê nhân công thi công dầm bản 12 m

Dự án khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An , huyện Thanh Trì. Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An thuộc địa địa bàn xã Thanh Liệt, dự án  có tổng diện tích khoảng 55ha. Khi hoàn thành tạo nên một quần thể công trình văn hóa, kiến trúc, di tích lịch sử truyền thống…

Cho thuê nhân công thi công dầm  bản 12 m

Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Thái Hà được thuê cung cung cấp nhân công thi công đúc dầm bản 12 cho cầu số 3 và số 4, gói thầu số 14 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm của dự án.

Sau khi thống nhất với chủ đầu tư ( công ty CP xây dựng Thiên Phúc) về thỏa thuận cho thuê và cung cấp nhân công cầu hạng mục công việc như sau:

Cho thuê nhân công Cầu số 3:


- Cho thuê nhân công Đổ bê tông dầm bản, đá 1x2, 40Mpa

- Cho thuê nhân công Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép dầm cầu, đường kính <=18mm.

- Cho thuê nhân công Sản xuất, lắp dựng ván khuôn và tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu

- Cho thuê nhâ công Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông, cáp dự ứng lực dầm cầu, kéo trước.

- Cho thuê nhân công Lắp đặt ống nhựa đường kính ống d=21/18mm

- Cho thuê nhân công Lắp đặt cống nhựa D200/190

- Cho thuê nhân công Đổ bê tông bệ đúc đá 4x6, 16Mpa.


Cho thuê nhân công Cầu số 3:

Cung cấp nhân công Cầu số 4:


- Cung cấp nhân công Đổ bê tông dầm bản, đá 1x2

- Cung cấp nhân công Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép dầm cầu, đường kính >18mm và bệ đúc dầm đường kính <18mm.

- Cung cấp nhân công Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, vá khuôn dầm cầu.

- Cung cấp nhân công Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cáp thép ứng lực dầm cầu, kéo trước.

- Cung cấp nhân công Lắp đặt ống nhựa, đường kính ông d=221/18

- Cung cấp nhân công Lắp đặt cống nhựa D200/190

- Cung cấp nhân công Đổ bê tông bằng máy trộn đổ thủ công, bệ đúc dầm, đá 4x6, 16Mpa và 10 Mpa.

- Cho thuê kết cấu thép bệ đuc dầm trong vòng 2 tháng.

- Cung cấp nhân công Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặ khung dầm thép.

Cung cấp nhân công tháo dỡ kết cấu thép và pha bệ đúc dầm.

Cung cấp nhân công Cầu số 4:Các công việc thực tế khi công nhân thi công tại hiện trường được đội công nhân chúng tôi, thự hiện một cách cẩn thận chi tiết và đã hoàn thành đúng tiến độ đã thi công.


Nếu bạn cần nhân công thi công cầu đường và hạ tầng kỹ thuật. Xin liên hệ số: 024.8589.3388


Liên hệ