CHO THUÊ VÀ CUNG CẤP NHÂN CÔNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

CHO THUÊ VÀ CUNG CẤP NHÂN CÔNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Công trình hạ tầng kỹ thuật là các cơ sở hạ tầng dành cho dịch vụ công cộng, ví dụ giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, rác... Ở Việt Nam, chúng còn có tên gọi thông dụng là cơ sở hạ tầng hoặc tên gọi dân dã là điện, đường, trường, trạm. Các công trình này thường do các tập đoàn của chính phủ hoặc của tư nhân, thuộc sở hữu tư nhân hoặc sở hữu công. Ví dụ về các công trình hạ tầng kĩ thuật:

CHO THUÊ VÀ CUNG CẤP NHÂN CÔNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Dịch vụ cung ứng nhân công: 

  • Thi công hệ thống điện chiếu sáng và sinh hoạt
  • Dịch vụ cung ứng nhân công: Thi công hệ thống lọc và phân phối nước sinh hoạt
  • Dịch vụ cung ứng nhân công: Thi công hệ thống xử lý nước thải
  • Dịch vụ cung ứng nhân công: Thi công hệ thống xử lý rác thải
  • Dịch vụ cung ứng nhân công: Thi công hệ thống phân phối khí đốt
  • Dịch vụ cung ứng nhân công: Thi công giao thông công cộng
  • Dịch vụ cung ứng nhân công: Thi công các hệ thống truyền thông, chẳng hạn truyền hình cáp và điện thoại
  • Dịch vụ cung ứng nhân công: Thi công hệ thống đường sá, bao gồm cả đường thu phí
Liên hệ